Merhaba Hoşgeldiniz!

Yada

Müşteri Hizmetleri : 0362 202 00 20

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


 

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI"nın, ALICI"ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Mesafeli Sözleşmeler hakkındaki Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 2 – TARAFLAR

 

2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Unvan : Tolga BATUR - Rafkestir

Adres  : Şabanoğlu mah. 73.sok no:51  Tekkeköy / SAMSUN

Telefon : 532 569 01 21

 

2.2 - ALICI BİLGİLERİ

 

Müşterinin siteye üye olurken kullandığı isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır. SATICI, müşterinin yanlış bilgi girmesinden veya değişen bilgilerini üye sayfasında güncellememesinden doğan zarar ve ziyandan sorumlu değildir.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

 

Ürünün türü, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 - ALICI, madde 3"te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2 - TAŞIMA - TESLİM - MONTAJ

 

4.2.1- Sipariş edilen ürün/ürünlerin nakliyesi, alıcıya aittir. Ancak, ALICI tarafından cayma hakkının kullanılması, ürün/ürünlerin iadesi, değişimi ve satışın iptali durumlarına ilişkin hükümler saklıdır.

 

4.2.2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler,  siparişin onaylandığı tarihten itibaren Suntalam ve Mdflam  ürünler 4-5 iş günün Ahşap ve Lake boyalı ürünler 15-18 iş günün de alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI"ya bildirmekle yükümlüdür.Bununla birlikte erken teslimat durumlarında da SATICI ALICI"yı bilgilendirir. 

 

4.2.3- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, faturası ile birlikte paketlenmiş ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.2.4- Teslim anında ALICI"nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI"nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve giderlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.2.5- Sözleşme konusu ürün, ALICI"dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun, teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.2.6- ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve taşımadan kaynaklı bir hasar gördüğünde, nakliye firması yetkilisine tutanak düzenleterek ürünü teslim almamakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI taşımadan kaynaklanan zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

 

4.2.7- Sözleşme konusu ürünün, teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmak suretiyle ALICI tarafından imzalanması ve ürün bedelinin ALICI" nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Her hangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.2.8- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI"nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

 

4.2.9- ALICI"ya ait kredi kartının ALICI"nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürün ALICI"ya teslim edilmiş ise ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI"ya aittir. Ürün ALICI"ya henüz teslim edilmemişse, sipariş ve satış işlemi iptal edilir.

 

4.2.10 -Sözleşme konusu ürün/ürünlerin montajı alıcıya aittir .

                                                                                

4.3- İPTAL ŞARTLARI

 

4.3.1 - ALICI, sipariş ettiği sözleşme konusu üründen vazgeçmek isterse, sipariş tarihinden itibaren 1 iş günü içinde SATICI"ya durumu bildirmelidir.

 

4.3.2 - ALICI"nın, ürünün ölçüsünü veya rengini değiştirmesi durumunda özel yapılan ürün söz konusudur. ALICI, özel yapılan ürün siparişini iptal etmek isterse, madde 4.3.1" de belirtilen (1 iş günü) süre içinde SATICI"ya durumu bildirmelidir.

 

4.3.3 - Sipariş üretiminin tamamlanıp nakliye şirketine teslimi durumunda, sipariş iptal edilemez. Böyle bir durumda, ALICI, kendisine gelen ürünü teslim almayarak, iade hakkını kullanabilir. (Bu madde özel yapılan ürün için uygulanmaz.)

 

4.3.4 - ALICI, ileri teslimat tarihli bir sipariş vermişse, siparişin iptali için, yine siparişin verildiği tarihten itibaren 1 iş günü içinde SATICI"ya durumu bildirmelidir.

 

4.3.5 - ALICIileri teslimat tarihli siparişinin iptali durumunda, ürünün stokta tutulduğu her ay için 100 TL. ücret ödemeyi işbu sözleşmeyle kabul eder. (Özel yapılan ürün değilse)

 

4.3.6- Ürünün nakliye şirketi ile gönderimi yapılmadan önce, ALICI iptal hakkını hiçbir ücret ödemeksizin kullanabilir. Gönderimi yapılmış ürünler için ALICI ürünü teslim almadan iade hakkını kullanır ise, ürünün taşıma bedeli ALICI tarafından karşılanır. (Bu madde özel yapılan ürün için uygulanmaz.)

 

 

4.3.7- İptal durumlarında ücret iadesi, iptal talebi alındıktan sonra, iptal şartlarına uygun ise 10 gün içerisinde SATICI tarafından yapılacaktır.

 

4.4 - CAYMA HAKKI VE İADE ŞARTLARI

 

4.4.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir cezai sorumluluk üstlenmeksizin yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI"ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin taşıma teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden on (10) gün içinde satış bedeli iadesi ALICIYA yapılacaktır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün taşıma bedeli ALICI tarafından karşılanır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler ALICI"ya iade edilmez.

 

4.4.2- Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 

4.4.3- Kişiye özel üretilen ürünlerde ( internet sitesinde müşteri nin belirlediği ölçüler , renkler , malzeme ) müşteri cayma hakkına sahip değildir.

 

4.4.4- - Yastık gibi ürünler, yapısı gereği kişiye özel ürünler olup, hijyen sebebi ile ALICI tarafından cayma hakkı kullanılamaz ve bu ürünler SATICI tarafından iade alınamaz.

 

4.4.5 - Ürünün üretiminden kaynaklı bir sorun olması halinde, ürünün ALICI"ya teslim edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde, ALICI ürünü, ücretsiz ve taşıma bedeli ödemeksizin iade etme hakkına sahiptir.

 

4.4.6- SATICI tarafından satışa sunulan ürünlerin tamamı, üretici firma olan SATICI garantisi altındadır. Garanti belgesi ile satılan ürünlerde,üretimden kaynaklı bir sorun olması durumunda garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde taşıma giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.4.7-Ürünün, müşteri tarafından yanlış ölçü alımları durumunda , nem ve ıslaklık yüzünden üründe oluşan deformelerden ve ürün renginin müşteride ki olağan ürünle tutmaması durumundan kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı dışındadır. Böyle bir durumda alıcı cayma veya iade hakkını kullanamaz.

 

4.4.8- ALICI"nın cayma hakkını kullandığı veya ürünü iade etmek istediği durumlarda, -madde 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4"te belirtilen durumlar dışında- ürün SATICI"ya geri teslim edildikten sonra, üründe hasar bulunmaması kaydıyla ve cayma ve iade hakkı şartları gerçekleşmişse, SATICI tarafından 10 gün içinde bedel iadesi yapılacaktır.

 

4.5- DEĞİŞİM ŞARTLARI

 

4.5.1- ALICI, sipariş ettiği ürünü değiştirmek isterse ve ürünü henüz teslim almamışsa, öncelikle iptal şartlarına uygun olarak iptal talebinde bulunmalıdır. Değişim talebi iptal şartlarına uyuyor ise sipariş iptal edilir ve yeni sipariş işleme alınır. Değiştirilen ürün fiyatı, yerine almak istenilen ürün fiyatından fazla ise SATICI yeni siparişi oluştururken, fiyat farkını, ALICI ödemeyi nasıl yaptıysa, o şekilde iade eder. Değiştirilen ürünün fiyatı, yerine almak istenilen ürünün fiyatından daha az ise, ALICI tarafından SATICI"ya fiyat farkı ödendikten sonra yeni sipariş oluşturulur.

 

4.5.2- ALICI, sipariş edilen ürünün renginde değişiklik yapmak istiyorsa, siparişin verildiği tarihten itibaren en geç 1 gün içinde durumunu SATICI"ya bildirmelidir. 1 günlük süreden sonra SATICI"ya iletilen renk değişim talepleri, bir önceki suntalam,mdflam,mdf+boya veya ahşap +boya  ve PVC masraf bedeli ve yeni suntalam,mdflam,mdf+boya veya ahşap  +boya  ve PVC masraf bedelinin ALICI tarafından ödenmesi karşılığında yapılacaktır.

 

4.5.3- ALICI tarafından ürünün teslim alındığı ancak değiştirilmek istendiği durumlarda, öncelikle, yukarıda madde 4.4"te belirtilen cayma hakkı ve iade şartları hükümlerine uygun olarak ürünü SATICI"ya iade etmekle yükümlüdür. Değişim talebi cayma hakkı ve iade şartlarına uyuyorsa, önceden alınan ürün SATICI"ya ulaştıktan sonra, ALICI başka bir ürün siparişi vermek suretiyle değişim hakkını kullanabilir. Değiştirilen ürün fiyatı, yerine alınmak istenen ürün fiyatından daha fazla ise SATICI ürünü teslim aldıktan sonra yeni sipariş oluşturur ve fiyat farkını, SATICI ödemeyi ne şekilde yaptıysa, o şekilde iade eder. Değiştirilen ürünün fiyatı, yerine alınmak istenen ürünün fiyatından daha az ise SATICI ürünü teslim alır ve fiyat farkı ALICI tarafından ödendikten sonra yeni sipariş oluşturulur.

 

MADDE 5- İNTERNET SİTESİ GENEL HÜKÜMLERİ

 

5.1 - Onsekiz yaşını doldurmamış olan küçük veya 18 yaşını doldurmuş olmakla birlikte kısıtlı olan kişiler alışveriş yapamaz.

 

5.2 - Ürünlerimiz sadece internet yolu ile satılabilmektedir. SATICI üyelerine haber vermeksizin alışveriş trafiğini geçici bir süre veya tamamen durdurabilir.

 

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME VE HUKUK

 

6.1 - İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, ALICI"nın yerleşim yerindeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde 2016 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar, ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.320 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlü 2.320 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.480 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.)

 

6.2- Taraflar, işbu sözleşmeden veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI"nın her türlü kayıt (bilgisayar, ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar da dahil), belge ve defterlerinin kesin delil olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI"nın ve SATICI"nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

6.3- ALICI işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarını ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.